تبلیغات
فروی ناب - سوالات امتحانی مربوط به سال دوم هنرستان وکاردانش
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 

 رشته معماری
هنرهای تجسمی- خرداد91آزمون نیسمال اول هنرهای تجسمی هنرستان حضرت زهرا استان البرز-دیماه 90 
نقشه کشی- خرداد89مبانی هنرهای تجسمی- خرداد89
مواد و مصالح - خرداد89هنرهای تجسمی- خرداد89
مبانی و کاربرد رایانه- خرداد90کاربرد رایانه- خرداد89
طراحی- خرداد91طراحی- خرداد89
زبان 2 - خرداد90زبان 2 دارالفنون- خرداد90 رشته کامپیوتر
زبان 2 - خرداد90
سیستم عامل- خرداد90سیستم عامل- خرداد89
فیزیک 2 - خرداد89زبان 2 دارالفنون- خرداد90
برنامه سازی1 -خرداد90برنامه سازی1 -خرداد89
بسته های 2 -خرداد89بسته های نرم افزاری 2 -خرداد91
 رشته گرافیک
آزمون ترم دوم چاپ دستی هنرستان 17 شهریور استان البرز-سال 93 
آزمون ترم اول چاپ دستی هنرستان 17 شهریور استان البرز-سال 92 آزمون ترم مبانی هنرهای تجسمی هنرستان 17 شهریور استان البرز-سال 92-93 
آزمون نیمسال اول تاریخ هنر ایران هنرستان 17 شهریور استان البرز-سال 91 آزمون نیمسال اول تاریخ هنر ایران هنرستان حضرت زهرا استان البرز 
آزمون مبانی هنرهای تجسمی هنرستان 17 شهریور استان البرز-خرداد 93 آزمون نیسمال اول هنرهای تجسمی هنرستان حضرت زهرا استان البرز-دیماه 90 
آزمون عکاسی 1 -دیماه 90 آزمون چاپ دستی هنرستان امام محمد باقر استان البرز-دیماه 91 
آزمون خوشنویسی-دیماه 90 آزمون چاپ دستی-خرداد 91
 رشته حسابداری
آزمون ریاضی 2 -شهریور 91
آزمون آمار 1 -خرداد 91
آزمون اقتصاد -خرداد 91 آزمون امور عمومی بازرگانی-خرداد 91
آزمون اصول حسابداری 1 -اردیبهشت 91 آزمون ریاضی 2 -خرداد 91
 محاسبات فنی (1) رشته نقشه کشی عمومی
سوالات مبحث کاربرد روابط مثلثاتی با پاسخ


سوالات مبحث زاویه و زمان با پاسخ
سوالات مبحث قضیه ی فیثاغورث با پاسخ
سوالات مبحث قوانین حرکت با پاسخ
سوالات مبحث روابط حجم،سطح جانبی و سطح کل احجام هندسی با پاسخ سوالات مبحث روابط سطوح قطعات قوس دار با پاسخ سوالات مبحث روابط سطوح هندسی با پاسخ
سوالات مبحث تلرانس با پاسخ سوالات مبحث حرکت دایره ای با پاسخ-1سوالات مبحث حرکت دایره ای با پاسخ-2
سوالات مبحث انتقال حرکت به وسیله تسمه با پاسخ
سوالات مبحث  تبدیل واحد با پاسخ سوالات مبحث تقسیمات طولی با پاسخ
سوالات مبحث محاسبه ی جرم با پاسخ سوالات مبحث محاسبات احجام هندسی با پاسخ سوالات مبحث کاربرد محاسبات سطوح با پاسخ
سوالات مبحث محاسبه ی محیط قطعات با پاسخ سوالات مبحث محاسبه ی طول گسترده قطعات خمیده با پاسخ سوالات مبحث محاسبه ی دور ریز سطحی و درصد آن با پاسخ
سوالات مبحث نیروی وزن با پاسخ
سوالات مبحث مقیاس با پاسخ سوالات مبحث محاسبه ی مساحت سطوح مرکب با پاسخ


 رشته نقشه کشی
آزمون مبانی و کاربرد رایانه-آذر 90
آزمون مبانی و کاربرد رایانه-آذر 90
آزمون شناخت مواد و مصالح -دیماه 90
آزمون طراحی 1 -خرداد 91 رشته تاسیسات
آزمون رسم فنی هنرستان نیکان استان البرز-دیماه 92-شماره 1 آزمون رسم فنی هنرستان نیکان استان البرز-دیماه 92-شماره 2 
آزمون تئوری نقشه کشی عمومی هنرستان نیکان استان البرز-سال1392  آزمون عملی نفشه کشی عمومی هنرستان نیکان استان البرز-سال 1392  
آزمون تاسیسات بهداشتی هنرستان نیکان استان البرز-دیماه 92-برگه اول آزمون تاسیسات بهداشتی هنرستان نیکان استان البرز-دیماه 92-برگه دوم 
           رشته طراحی دوخت

آزمون نیسمال اول هنرهای تجسمی هنرستان حضرت زهرا استان البرز-دیماه 90  رشته الکترونیک


آزمون الکترونیک عمومی 1 هنرستان یاوری شهررضااصفهان-خرداد 93

آزمون اصول اندازه گیری هنرستان قدس اصفهان-خرداد 93 رشته الکتروتکنیک
آزمون عربی خرداد 91


اصول اندازه گیری -خردادماه آزمون اصول اندازه گیری هنرستان نواب صفوی شاهین شهر اصفهان-اردیبهشت 92

آزمون مبانی برق-خرداد 91 آزمون مبانی برق هنرستان نواب صفوی شاهین شهر اصفهان(1)-خرداد 92 آزمون مبانی برق هنرستان نواب صفوی شاهین شهر اصفهان(2)-خرداد 92         آزمون های نقشه کشی عمومی رشته ساخت و تولید

آزمون شماره28-منطقه2 تهران-خرداد93 آزمون شماره29-منطقه2 تهران-خرداد93 آزمون شماره30-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره25-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره26-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره27-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره22-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره23-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره24-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره19-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره20-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره21-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره16-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره17-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره18-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره13-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره14-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره15-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره7-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره8-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره9-منطقه2 تهران-خرداد93 
آزمون شماره4-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره5-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره6-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره1-منطقه2 تهران-خرداد93
آزمون شماره2-منطقه2 تهران-خرداد93آزمون شماره3-منطقه2 تهران-خرداد93 دروس مشترک رشته ها

عربی2- خرداد89

زبان فارسی 2- خرداد89زبان فارسی2- خرداد91فیزیک 2 -خرداد91
ریاضی 2- خرداد90آزمون ریاضی 1 رشته های عمومی-شهریور 91
عربی-خرداد91
دینی 2 - خرداد89دینی 2 - خرداد90دینی 2 - خرداد91
جغرافی-خرداد90
جغرافی-خرداد89جغرافی- خرداد91
ادبیات 2-خرداد90ادبیات 2-خرداد91ادبیات 2-خرداد91